projektowanie wnetrz

Pracownie proponują swoim klientom różne rodzaje projektów, w których określana jest konstrukcja obiektu, zgodna z jego funkcją. Przedstawiane są też rozwiązania energetyczne, materiałowe oraz techniczne. Prawo budowlane bowiem ściśle określa cechy, jakie powinny posiadać projekty wykonywane przez architekta. Jednak laikom ciężko jest się rozeznać w tych zasadach. Nie zawsze każdy z poniższych etapów jest uwzględniony w kosztorysie inwestorów. Czy jest to dobre rozwiązanie dla użytkownika powstającego mieszkania?

Rodzaje projektów architektonicznych:

Projekty koncepcyjne

To właśnie one stanowią pierwszy etap pracy architekta. Przygotowuje on wstępne propozycje przestrzenne wnętrza, dopasowane do jego przyszłej funkcji. To wówczas opracowywuje wszelkie rzuty i przekroje mieszkania określające formę, a nawet kolorystykę obiektu. Całość często przedstawia z pomocą wizualizacji komputerowej, która jest bardziej przystępna dla klienta niż nic niemówiące plany. Jednak wbrew pozorom głównym celem jest nie tylko określenie wyglądu wnętrz, ale przede wszystkim zaaranżowanie ich w taki sposób, aby jak najbardziej odpowiadały potrzebom klienta. Etap ten pozwala uniknąć licznych błędów. Takich jak np. zbyt ciasne korytarze czy źle dobrane gabaryty pomieszczeń.

Projekty budowlane

To kolejny etap konieczny do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac. To właśnie tutaj są zawarte szczegółowe informacje dotyczące rozwiązań technicznych, konstrukcyjnych oraz materiałowych mieszkania. Na projekty budowlane składają się plany wszystkich instalacji sanitarnych oraz elektrycznych obiektu. Także rzuty każdej kondygnacji, wraz z przekrojami, rozmieszczeniem drzwi i okien. Etap ten bazuje na planie koncepcyjnym i jest jego rozwinięciem. Dodatkowo określa np. materiały, z jakich zostanie wykonany obiekt. Warto pamiętać, że z projektami budowlanymi wiąże się cała masa formalności. Dlatego lepiej zlecić go profesjonalnemu architektowi, który ma doświadczenie w tej kwestii.

Projekty wykonawcze

Na tym etapie realizacji prac architekci pracują nad detalami. Dzięki temu wykonawca może uniknąć częstych błędów, które mają negatywny wpływ na funkcje użytkowe obiektu. Źle sporządzone projekty wykonawcze mogą przyczynić się np. do powstania mostków cieplnych, odpowiedzialnych za zawilgocenie wnętrz. Opracowywane są też szczegółowe obliczenia techniczno-wytrzymałościowe, opisy zastosowanych systemów oraz materiałów, a także wykaz planowanych prac i ich dokładną specyfikację techniczną.

Inwestorzy planujący budowę powinni uwzględnić w swoich pracach każdy z wyżej wymienionych projektów, mają one bowiem zupełnie różne cele:

  • koncepcyjny – dba o funkcjonalność,
  • budowlany – kluczowy do uzyskania pozwolenia na rozpoczęcie prac,
  • wykonawczy – pozwala dopracować aspekty techniczne.

Zbyt duża oszczędność może skutkować licznymi wadami konstrukcyjnymi, które będą miały wpływ na funkcjonalność związaną z mieszkaniem.